dumarka galmada diida. Xaqiiqada ayaa waxey tahay biyo bax la